Tillverkare

Annonsering

Produkterna på denna hemsida är godkända för använding och försäljning i Sverige.
Priset, inklusive alla skatter (t ex moms), på alla varor eller tjänster.

Produktbeskrivningarna är tagna från Amways produktkataloger

Produkterna aldrig kommer att säljas i länder där de inte registrerats för försäljning och inte på annat sätt uppfyller gällande lagstiftning


Förklaring / Disclaimer
Detta är en website producerad av oberoende medlemmar i Amway.

Sidan är heller inte på något sätt bindande för Amway Scandinavia, dess anställda, underleverantörer eller andra av Amway`s engagerade parter.

Producenterna och/eller medlemmarna bakom denna site är inte agenter, anställda, franchisetagare, partners eller officiella representanter för Amway Scandinavia utan oberoende medlemmar.

 


Produktbilder
Alla bilder på www.bodynet.se illustrerar de produkter som Bodynet tillhandahåller och kan skilja sig i färg och utseende.

 

 


Om produkterna
Övervägande av alla rengöringsmedel är Koncentrat och skall spädas ut, oftast i med 1 tredjedel, detta innebär att du måste räkna om när det gäller literpriser.
Produkter så som champoo och balsam så är produkterna väldigt dryga, detta gäller även munvårdsprodukter.


HemHem