Tillverkare

Annonsering

För att du kan ingå en avtal med oss via websitet skall du låta dig registrera med följande personliga upplysningar:
Namn
Adress
Telefonnummer
E-mail adress

Personuppgifterna sparas i 5 år och raderas därefter om inte du är aktiv under dessa 5 år.
Dessa uppgifter måste vi ha för att kunna leverera produkter till dig.
Alla insamlade personuppgifter hanteras konfidentiellt och är endast för internt bruk. Inga uppgifter kommer att säljas eller delges tredje part för något ändamål. Uppgifterna används enbart till att bekräfta kundens identitet och underlätta vid handel på webbplatsen.

Kundupplysningen/personuppgifterna är inte krypterade.
Vi registrerar inga personnummer.
Du har alltid rätt att ändra vår registrerad information.
Du har rätt att ta del av den information som vi lagrat om dig,
vill du ta del av denna information mail info@Bodynet.se


HemHem

Varukorg  

(tom)
Annonsering